Ett glädjande starkt stöd för Kyrkomötets beslut!

11 december, 2009

Efter Kyrkomötets beslut om vigsel av samkönade par har olika medier gjort undersökningar om hur stark stödet är bland präster till beslutet.

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att stödet för beslutet är starkt bland kyrkans präster. Den första undersökning jag tog del av, och också kommenterade, var en undersökning gjord av GP. Tidningen frågade 147 präster i Göteborg om deras inställning till att viga samkönade par. Av de 133 präster som svarade på enkäten svarade 92 att de skulle viga samkönade par. I min kommentar skrev jag, att resultatet var glädjande, men samtidigt något överraskande.

Nu har Dagen gjort en bred undersökning (hur vetenskaplig den är kan jag inte uttala mig om) som i allt väsentligt bekräftar resultatet i Göteborgsundersökningen. I ca 83% av Svenska Kyrkans församlingar finns det präster, som är beredd att viga samkönade par. När Dagen frågat kyrkoherdar om deras inställning, svarar 64,8 % att de kan tänka sig viga samkönade par. Den siffran är något lägre än Göteborgsundersökningens 69%. Skillnaden är, att GP frågade alla präster i Göteborg och Dagen enbart frågat kyrkoherdar.

Jag plankar med några smärre ändringar min avslutande sammanfattning av undersökningen i Göteborg.

Det är med stor glädje och viss stolthet, att jag, som tillhörig Svenska Kyrkan, kan säga till alla par som går i giftastankar: Ni kan med stort förtroende vända er till Svenska Kyrkans församlingar.  Kyrkomötets beslut har glädjande stort stöd bland Kyrkans präster!

Andra bloggar om: , , , , ,


Glad nyhet bakom negativ rubrik!

7 november, 2009

I dagens DN redovisas, under rubriken ”Många präster nekar homopar”, en undersökning som GP gjort i Göteborg. GP har frågat 147 präster i Göteborg om deras syn på att viga samkönade par.

Jag vet inte vilka förväntningar DN hade på en sådan undersökning, men för min del är undersökningens resultat mycket glädjande och också till stora delar överraskande. Om jag skulle ha haft förmånen att sätta rubrik på artikeln skulle resultatet ha blivit ungefär så här: En överväldigande majoritet av prästerna säger ja till att viga samkönade par. (Lite väl långt för att vara en bra rubrik). Undersökningen visar att av de 147 tillfrågade prästerna har 133 svarat på frågan om sin inställning att viga samkönade par. 92 präster säger ja, 24 säger nej och 17  präster är tveksamma/eller vill inte svara.

Det är med stor glädje och viss stolthet, att jag, som tillhörig Svenska Kyrkan, kan säga till alla par i Göteborg, som går i giftastankar: Ni kan med stort förtroende vända er till Svenska Kyrkan i Göteborg. Kyrkomötets beslut har, åtminstone i Göteborg, stort stöd bland prästerna.

Den nyheten kunde väl också vara värd en rubrik!

Andra bloggar om: , , , , , ,