Köp den talande Jesusdockan!

14 december, 2007

Innan jag skulle gå till sängs för natten, råkade jag se följande artikel i Dagen: ”Jesus tog slut på Wal-Mart.”

Av bilden att döma är det en mycket traditionell avbildning av Jesus. Långt hår och skägg och kan nog tas för en normal vit amerikan. En riktig söndagsskole Jesus. Jag har alltid haft mycket svårt för den bilden.

För några år sedan fick jag som jag tidigare berättat en bok av Philip Yancey i present: ”Den Jesus jag aldrig känt.” I boken för han ett resonemang kring Jesus utseende och att vi inte vet hur han såg ut. Yancey påminner om att Jesaja faktiskt har beskrivit Jesus utseende. Till stora delar har jag tagit till mig den bilden och den skulle med all säkerhet inte bli någon storsäljare på Wal-Mart.

”Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdomar, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. ” Jes 52:14, 53:2-3